czwartek, 15 grudnia 2011

Literatura


Literatura

„Mechanika” Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace wydziału nauk technicznych. PWN Warszawa-Poznań 1986

„Procesy mechaniczne i urządzenia do ich realizacji” Andrzej Hejm Politechnika Łódzka 1996

„Ekologia rozdrabniaczy i maszyn rozdrabniających” Wydział Mechaniczny ATR w Bydgoszczy

„Rozdrabnianie tworzyw wielkocząsteczkowych w procesie recyklingu” Józef Flizikowski

„Polimery-Tworzywa wielkocząsteczkowe” Warszawa VI 1988 nr 6

„Rozprawy ATR nr 6” Konieczka R.

„Rozdrabnianie  tworzyw sztucznych” Józef Flizikowski


Załączniki

Płyta CD zawierająca:
- części i złożenie rozdrabniacza w programie SolidWorks
- badania wykonane w programie COSMOSWorks