czwartek, 15 grudnia 2011

Analiza badań i wnioski


5.5 Krytyczna analiza wyników

         Przeprowadzone badania pozwoliły sprawdzić czy maszyna może być poddawana procesowi rozdrabniania. Analizując rozkład odkształceń i naprężeń w próbkach wywołany zadaną siłą wywnioskować można że noże rozdrabniające spełniają swoją funkcje. Wywołane naprężenia pozwoliły na rozdrobnienie różnych próbek z tworzywa sztucznego. Podczas rozdrabniania większych próbek A i C zauważono zwiększone naprężenia wywołane w nożach rozdrabniających stałych i ruchomych.
Nie powodują one odkształceń elementów rozdrabniających ale podczas dłuższej pracy maszyny może dojść do zniszczenia elementów. Aby zapobiec temu należy nieznacznie zmienić konstrukcje noży rozdrabniających i zwiększyć kąt pomiędzy czołowymi powierzchniami noży.

Zwiększenie kąta pozwoli na uzyskanie większej wytrzymałości noży i zmniejszenie naprężeń powstających podczas rozdrabniania

6. Zakończenie i wnioski

         Powyższa praca magisterska została poświęcona tematyce tworzyw sztucznych. Autor zainteresowany problemem recyklingu opracował maszynę rozdrabniającą
o oryginalnej konstrukcji pozwalającą na powtórne wykorzystanie w przemyśle drobnych odpadków z tworzyw sztucznych, które często stanowią duży problem podczas produkcji. Rozdrabniacz został poddany badaniom których wyniki pozwoliły na wychwycenie drobnych niedomagań konstrukcyjnych i na ewentualną ich korektą przed wdrożeniem maszyny do produkcji. Badania te mogą być przydatne w przyszłości dla konstruktorów maszyn rozdrabniających.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz