czwartek, 15 grudnia 2011

Opis oprogramowania komputerowego Solidworks


5.3 Opis oprogramowania komputerowego

Rozdrabniacz hiperboloidalny został zaprojektowany za pomocą oprogramowania SoldWorks, wszelkie badania przeprowadzono przy użyciu programu COSMOSWorks. Oba programy zostały zainstalowane na komputerze o następującej konfiguracji:
karta graficzna:NVIDIA GeForce4 MX 440 64 MB
procesor: AMD Athlon XP 2000+
pamięć RAM: 256 MB
HDD: 40GB


SolidWorks - oprogramowanie służące do modelowania 3D. W systemie SolidWorks użyto wiele znanych  funkcji typu drag-and-drop, point-and-click oraz cut-and-paste, zaczerpniętych z systemu Windows®. Dzięki nim elementy modelowane w SolidWorks mogą być dowolnie edytowalne a sam proces tworzenia projektu staje się o wiele prostszy. SolidWorks posiada przyjazny interfejs i i pełna gamę narzędzi dzięki którym stworzenie projektu staje się proste.


COSMOSWorks – jest to program komputerowy pozwalający na wirtualne testowanie oraz analizowanie skomplikowanych części
i podzespołów. Oparty na solveże COSMOSWorks rozwiązuje problemy napięć liniowych, naprężeń, dyslokacji, termiki, optymalizacji projektu, nieliniowych i wielu innych. Używany w przemyśle mechanicznym, elektromechanicznym, lotniczym, transportowym, medycznym czy budowlanym, COSMOSWorks skraca czas tworzenia projektu, redukuje koszty testów, poprawia jakość produktu, zwiększa dochodowość oraz przyspieszya wprowadzenie produktu na rynek.
5.4 Wyniki badań

Każdą zaprojektowaną maszynę przed wdrożeniem do produkcji należy poddać różnorodnym badaniom, tak aby sprawdzić czy spełnia wcześniej narzucone wymagania. Jest to bardzo ważny moment dla konstruktorów pozwalający na wychwycenie różnych niedomagań konstrukcyjnych i na korektę zauważonych błędów.
            Rozdrabniacz hiperboloidalny został testowany na rozdrabnianiu próbek
z tworzywa sztucznego typu PVC i PE o następującym kształcie:
                                   
                  A                                          B                                                     C


D                                                     E                                                     F


Próbki zostały  poddane badaniom w czterech miejscach maszyny w których następuje proces rozdrabniania:
a) u dołu zsypu gdzie następuje wstępne rozdrabnianie:


 b) po między nożem stałym a ruchomym:                    c) podczas obrotu noża ruchomego:
                                                                                           

 d) po między nożem ruchomym a otworami sita:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz