wtorek, 13 grudnia 2011

Współpraca krawędzi tnących przy równoległym ustawieniu krawędzi tnących noży


4. Charakterystyka rozdrabniaczy hiperboloidalnych

         W rozdrabniaczach hiperboloidalnych stosowany jest mechanizm cięcia, który powstaje przy pomocy noży obracających się podczas operacji, lub stale osadzonych. Istnieją cztery rodzaje współpracy krawędzi tnących noży:

4.1. Współpraca krawędzi tnących przy równoległym ustawieniu krawędzi tnących noży


Rys.9. Współpraca krawędzi tnących przy równoległym ustawieniu noży młyna.
Prace wydziału nauk technicznych: Mechanika. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. PWN Warszawa-Poznań 1986
               
                Współpraca noża stałego i ruchomego odbywa się jednocześnie na całej ich długości
i wartość szczeliny pomiędzy tymi powierzchniami jest stała. Z tego względu ustawienie te jest przypadkiem konstrukcyjnym szeroko stosowane w przemyśle. Z matematycznego punktu widzenia jest to przypadek współpracy dwóch walców o równaniach:
                                
         Walec opisany pierwszym równaniem otrzymany zostaje przez obrót krawędzi tnących noża ruchomego, natomiast jedną z tworzących walca o równaniu drugim jest każda
z krawędzi tnących noży stałych młyna.[1]


[1] Hejm Andrzej: Procesy mechaniczne i urządzenia do ich realizacji. Politechnika Łódzka 1996.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz