wtorek, 13 grudnia 2011

Współpraca krawędzi tnących przy pochylonej krawędzi noża ruchomego


4.2. Współpraca krawędzi tnących przy pochylonej krawędzi no


Rys.10. Współpraca krawędzi tnących przy pochylonej krawędzi noża wirującego i kształt szczeliny.
Prace wydziału nauk technicznych: Mechanika. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. PWN Warszawa-Poznań 1986
               
                Jest to przypadek współpracy krawędzi tnących, należących do dwu różnych powierzchni obrotowych hiperboloidy jednopołówkowej i walca. Równania tych powierzchni:


Przypadek takiego ułożenia noży nazywany jest cięciem ukośnym, i posiada zmienną wartość. Największą wartość osiąga przy pochyleniu noża ruchomego w połowie długości
obu noży. Tego rodzaju ustawienie stosowane jest coraz częściej w praktyce, ale trzeba zaznaczyć, że charakter pracy noża staje się mniej dynamiczny, niż w poprzednim ustawieniu. Wynika to ze wzrostu długości drogi cięcia przy jednoczesnym spadku wartości siły cięcia.[1]

4.3. Współpraca krawędzi tnących przy pochylonej krawędzi noża stałego

Rys.11. Współpraca krawędzi tnących przy pochylonej krawędzi noża stałego i kształt szczeliny.
Prace wydziału nauk technicznych: Mechanika. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. PWN Warszawa-Poznań 1986

                Takie ustawienie krawędzi tnących stanowi odwrócenie sytuacji jak to miało miejsce w poprzednim przypadku, ale ma ona wyższość nad przypadkiem pochylenia noża ruchomego z uwagi na korzystniejsze ukształtowanie szczeliny, której pole jest mniejsze. Przypadek pochylonej krawędzi tnącej noża stałego jest z matematycznego punktu widzenia taki sam jak w przypadku poprzednim[2].

[1]Prace wydziału nauk technicznych: Mechanika. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. PWN Warszawa-Poznań.
[2]Prace wydziału nauk technicznych: Mechanika. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. PWN Warszawa-Poznań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz