wtorek, 13 grudnia 2011

Kruszarki stożkowe


3.3. Kruszarki stożkowe

            Kruszarki stożkowe przeznaczone są do rozdrabniania materiałów twardych
i średniotwardych, jak np. bazalt, granit, rudy metali, diabaz, kwarc, wapień, piaskowiec, klinkier cementowy. Materiały te nie mogą jednak nie mogą posiadać zanieczyszczeń ilasto-gliniastych w ilości większej niż 5% oraz wilgotności więcej niż 10%.
Kruszarki te służą do przygotowania materiałów do budowy dróg, nasypów kolejowych, jak również do wstępnego rozdrabniania materiałów, podlegających dalszej przeróbce w innych urządzeniach, np. w młynach.
Kruszarki stożkowe posiadają hydrauliczne podparcie zespołu wewnętrznego stożka kruszącego. Regulacja szczeliny wylotowej jest realizowana hydraulicznie i odczytywana
 z pulpitu sterowniczego. Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem powoduje automatyczne ustąpienie stożka wewnętrznego i jego powrót w pierwotne położenie po ustąpieniu przeciążenia[1].
A
                                                                                   B
Rys.3. KRUSZARKI STOŻKOWE.
A: Hydrauliczna kruszarka  stożkowa www.hard.com.pl
B: HYDROCONE - kruszarki stożkowe drugiego i trzeciego stopnia kruszenia dla nadawy o granulacji do 560 mm i wydajnościach do 1200 t/h zapewniające najwyższej jakości kubiczność i niskie koszty eksploatacji www.bh-ruda.pl[1] www.makrum.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz