wtorek, 13 grudnia 2011

Hiperboloidalna współpraca krawędzi tnących


4.4. Hiperboloidalna współpraca krawędzi tnącychRys.12. Hiperboloidalna współpraca krawędzi tnących noży młyna.
Prace wydziału nauk technicznych: Mechanika. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. PWN Warszawa-Poznań 1986
           
           
Ustawienie takie uzyskuje się w przypadku jednoczesnego pochylenia krawędzi tnących noża stałego i ruchomego o tę samą wartość kąta λ, ale przeciwnych różnych znakach. Zachodzi w tym przypadku współpraca dwu hiperboloid jednopołuwkowych
o równaniach:
            Równania te różnią się stałą s przedstawiającą wartość szczeliny pomiędzy współpracującymi krawędziami. Szczelina ta ma wartość stałą na całej ich długości współpracy, rysunek przedstawia tą zależność:


Rys.13. Kształt szczeliny przy hiperboloidalnej współpracy krawędzi tnących noży młyna.
Prace wydziału nauk technicznych: Mechanika. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. PWN Warszawa-Poznań 1986

                Stała wartość szczeliny powstaje w wyniku przecięcia płaszczyzną poprowadzoną przez oś obrotu powierzchniami opisanymi równaniami, które są przedstawione powyżej. Ta stała wartość szczeliny przy jednoczesnym zachowaniu cięcia ukośnego, pozwala uznać ten przypadek za najbardziej korzystny z analizowanych[1].


[1] Prace wydziału nauk technicznych: Mechanika. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. PWN Warszawa-Poznań 1986.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz