wtorek, 13 grudnia 2011

Wstęp


Wstęp

Opracowanie technologii tworzyw sztucznych jest wielkim, choć jak się okazało brzemiennym w skutki dla środowiska, osiągnięciem przemysłu chemicznego. Tworzywa sztuczne wyparły skutecznie tradycyjne materiały konstrukcyjne, takie jak drewno, metal
i szkło.
Jeszcze parę lat temu tworzywa sztuczne stanowiły tylko dwa procent zawartości naszych śmietników[1]; obecnie jednak ich procentowy udział wzrasta z każdym rokiem. Wraz
z otwarciem dla zachodnich producentów naszych granic, wyroby z plastiku zalały wręcz polski rynek, a co za tym idzie w bardzo szybkim tempie rośnie liczba niewykorzystanych powtórnie do użytku odpadów.
Tematyka pracy dotyczy metod przetwórstwa mechanicznego tworzyw sztucznych
w szczególności rozdrabniania. W pierwszej części pracy omówiony jest proces rozdrabniania i opis najczęściej wykorzystywanych do tego maszyn rozdrabniających. Druga część pracy poświęcona jest badaniom rozdrabniacza hiperboloidalnego. Jest to prototyp maszyny rozdrabniającej o oryginalnym ustawieniu noży rozdrabniających. Wyniki z badań  symulacyjnych mogą przyczynić się do lepszego i bardziej efektywnego sposobu projektowania maszyn w przemyśle przetwórczym tworzyw sztucznych.


[1] www.recykling.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz