wtorek, 13 grudnia 2011

Młyny kulowe i strumieniowe


3.7. Młyny kulowe

            Głównym elementem mielącym są kule, które wypełnione w obracającym się zbiorniku dzięki sile ciężkości zsuwają się dół uderzając w materiał. Rozdrabnianie odbywa się między elementami mielącymi (kule), lub między elementami mielącymi
a obudową zbiornika. Występują tu takie mechanizmy rozdrabniania jak ścieranie, ścinanie, zgniatanie i dodatkowo mechanizm udarowy. W zależności od prędkości obrotowej występują różne rodzaje pracy. Przy małych prędkościach kule poruszają się ruchem lawinowym, przy większych obrotach zawartość wsadu zaczyna wirować. Im większy rozmiar materiału tym większa średnica kul mielących.Rys.7. MŁYNY KULOWE laboratoryjne i robocze www.ab-el.com


3.8. Młyny strumieniowe

            W młynach strumieniowych materiał do rozdrabniania podlega przyspieszeniu przy pomocy czynnika gazowego i następnie w wyniku uderzeń zostaje rozdrobniony. Stosuje się różne przegrody na drodze rozpędzonego materiału lub dwa strumienie gazowe skierowane
w odwrotnych do siebie kierunkach, co podnosi skuteczność rozdrabniania. Surowiec stosowany do rozdrobnienia musi być bardzo mały rzędu 0.5 – 0.2 mm. Jako nośnika gazowego używa się pary wodnej lub energii powietrza.[1]
Rys.8. MŁYN STRUMIENIOWY.
www.perry.com.pl


[1] Hejm Andrzej: Procesy mechaniczne i urządzenia do ich realizacji. Politechnika Łódzka 1996

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz